בית כנסת, מקלטים וחדר לבית ספר - שדרות

תוכנית 21/ 03/ 102/ 26

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בית כנסת, מקלטים וחדר לבית ספר - שדרות
מספר: 21/ 03/ 102/ 26
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד במגרשים לבניה פרטית מס' 429
ממגורים לשטח לצורך בנית מקלט ציבורי,
ומס' 428 ממגורים לשטח מוסדות ציבור
לצורך חדר לבית הספר היסודי.
ב. שינוי יעוד משטח פתוח לשח מוסדות ציבור
לצורך בנית בית כנסת.
ג. ביטול תוספת בניה והפיכתו לשטח פתוח
לצורך בניה גינה שכונתית.
ד. תיקון תקנון מגרש בניה פרטית מס' 611 בלבד
ממגרש חד משפחתי לדו-משפחתי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשדרותשדרותשדרות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1886חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית21/ 03/ 103/ 1שדרות, אזור מסחרישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות11/12/1980תאריך פרסום: 10/12/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2078. עמוד: 747. שנה עברית: התשמא .
פרסום לאישור בעיתונים23/11/1980תאריך פרסום בעיתון: 23/11/1980. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 23/11/1980. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 23/11/1980.
החלטה בדיון באישור תכנית14/04/1980
פרסום להפקדה ברשומות17/01/1980תאריך פרסום: 17/01/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2596. עמוד: 797. שנה עברית: התשם .
פרסום להפקדה בעיתונים20/12/1979תאריך פרסום בעיתון: 29/12/1979. תאריך פרסום בעיתון: 29/12/1979. תאריך פרסום בעיתון: 29/12/1979.
החלטה בדיון בהפקדה24/09/1979
קבלת תכנית01/09/1979