בית להריסה+ בניית בית מוצע

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 182/ 10/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: בית להריסה+ בניית בית מוצע
מספר: 182/ 10/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בית להריסה+בנית בית מוצע

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה הגלילמעלה יוסףאבירים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19688חלק46
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר20/09/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201004820/09/2010