בית מגורים בסמטת הר שלמה, מגרש 168, רובע 8

תוכנית 2/ 03/ 249/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בית מגורים בסמטת הר שלמה, מגרש 168, רובע 8
מספר: 2/ 03/ 249/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תוספת זכויות בניה בקומה א' לדירה מס' 11/8 ובקומה ב' לדירה (מעליה) מס' 13/8 , עפ"י נספח בינוי ,ללא שינוי ביעוד הקרקע ובמגבלות הבניה.

עיקרי ההוראות:
תוספת זכויות בניה ? 40 מ"ר מתוכם 24 מ"ר לדירה מס' 11 ו-16 מ"ר לדירה מס' 13.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות מופקדות / לעיון הציבור - חתום
תשריט התכניתתשריט מופקד / לעיון הציבור - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילתסמ הר שלמה

תיאור המיקום:
קואורדינטה X 193220
קואורדינטה Y 384400

סמטת הר שלמה 8 ,שחמון ,אילת

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40096חלק31
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ במ/ 211רובע 8 - שחמון - אילתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות19/11/2012תאריך פרסום: 19/11/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6499. עמוד: 1006. שנה עברית: התשעג .
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית12/11/2012
פרסום להפקדה בעיתונים08/11/2012תאריך פרסום בעיתון: 08/11/2012. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 08/11/2012. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 18/10/2012. עיתון: עיתון יומי ב.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט30/10/2012
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/10/2012
החלטה בדיון בהפקדה23/04/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף01/08/2011
קבלת תכנית25/05/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201200830/07/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201200423/04/2012
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה