בית מגורים בקלנסווה

תוכנית מש/ 7/ 1/ 276

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בית מגורים בקלנסווה
מספר: מש/ 7/ 1/ 276
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת אחוזי הבניה העיקריים בכל הקומות, הקטנת קווי בניין, הגדלת מס' דירות בכל קומה, והגדלת מס' קומות.

עיקרי הוראות התכנית:

הגדלת מס' קומות 3 קומות ל- קומות.
הגדלת אחוזי הבניה העיקריים מ- 30% ל- 50% לקומה.
הגדלת מס' יחידות דיור בקומה מיחידה אחת לשתי יחידות
הקטנת קו בניין בחזיתות מ- 5 מ' ל- 3 מ'.
הקטנת קו בניין צפוני מ- 3 מ' ל- 1.70 מ'.
קביעת הוראות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7862חלק15
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתממ/ 644/ 5/ גשינוי הוראות הבניה באזור מגורים ג'.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו03/04/2012
החלטה בדיון בהפקדה29/06/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף02/04/2009
קבלת תכנית30/11/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200901029/06/2009