בית מגורים ברחוב חנה 2 שכונת נווה מנחם באר שבע

תוכנית 5/ מק/ 2443

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בית מגורים ברחוב חנה 2 שכונת נווה מנחם באר שבע
מספר: 5/ מק/ 2443
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בינוי סטנדרטי.

עיקרי ההוראות:
שינוי בהוראות התכנית בדבר בינוי תוך שינויים במיקום התוספות המותרות, לפי סעיף 62 א (א) (5) תיקון 43 לחוק התכנון והבניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבעבאר שבענווה זאב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38170חלק5285, 87
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית5/ במ/ 75/ 4שכונת נחל עשן-שינוי הנחיות בניה באזור מגורים א'.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר20/05/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום200702020/05/2007