בית מגורים ברחוב לוטוס מגרש 398 גנים ב'

תוכנית 2/ 02/ 101/ 117

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בית מגורים ברחוב לוטוס מגרש 398 גנים ב'
מספר: 2/ 02/ 101/ 117
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התכנית מציעה הגבהת רום גובה ותוספת זכויות בניה למבנה קיים
במגרש 398, זאת לצורך תוספת יחידת אירוח בחלל הגג שנוצר ומרפסת.

עיקרי ההוראות:
א. תוספת זכויות בניה - 120 מ''ר עיקרי ו- 50 מ''ר שרות.
ב. הגבהת רום גובה לגג רעפים מ- 8.0 מ' ל- 9.90 מ'.
ג. תוספת יחידת אירוח בחלל הגג שנוצר עם גישה ממדרגות חיצוניות קלות.
ד. שינוי בקו בנין מקומי למדרגות חיצוניות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
רח' לוטוס 6, גנים ב', אילת
קואורדינטה X 194400
קואורדינטה Y 384400

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40079חלק63124
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ במ/ 101שכונת גנים ב'- אילתשינוי
תוכנית2/ 02/ 101/ 26מ-1 מ-14 מ-3 דרכים ומגוריםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לביטול הפקדה ברשומות26/01/2012תאריך פרסום: 26/01/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6368. עמוד: 2308. שנה עברית: התשעב .
החלטה בדיון בהתנגדויות07/11/2011
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית14/11/2010
פרסום להפקדה בעיתונים11/11/2010תאריך פרסום בעיתון: 11/11/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/11/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/11/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/10/2010
פרסום להפקדה ברשומות21/10/2010תאריך פרסום: 21/10/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6147. עמוד: 494. שנה עברית: התשעא .
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט14/09/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו23/08/2010
החלטה בדיון בהפקדה02/03/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף07/02/2010
קבלת תכנית15/12/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות
נוסח הודעה בדבר ביטול הפקדת תכנית