בית מגורים חד משפחתי ע"ג קומת עמודים + קירות פיתוח

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 120/ 07/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: בית מגורים חד משפחתי ע"ג קומת עמודים + קירות פיתוח
מספר: 120/ 07/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בית מגורים חד משפחתי ע"ג קומת עמודים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםזרזירזרזיר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17502חלק18
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר24/07/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון200703024/07/2007