בית מגורים חדש דו משפחתי

בקשה ועדה מקומית 11א/ 18254

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: בית מגורים חדש דו משפחתי
מספר: 11א/ 18254
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בית מגורים חדש דו משפחתי

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרשיח' דנוןשייח' דנון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18254חלק11