בית מגורים חדש

בקשה ועדה מקומית 45/ 12207

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור תשריט חלוקה
שם: בית מגורים חדש
מספר: 45/ 12207
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בית מגורים חדש

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגבעות אלוניםאעבליןאעבלין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12207חלק45