בית מגורים חדש

בקשה ועדה מקומית 14/ 12211

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: בית מגורים חדש
מספר: 14/ 12211
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בית מגורים חדש.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגבעות אלוניםאעבליןאעבליןאעבלין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12211חלק14