בית מגורים נוסף לשני הבנינים הקיימים,לשנות את השטח הצ.פ. המיועד למועצה המקומית

תוכנית הר/ 290/ 9

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בית מגורים נוסף לשני הבנינים הקיימים,לשנות את השטח הצ.פ. המיועד למועצה המקומית
מספר: הר/ 290/ 9
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזהוד השרוןהוד השרוןהוד השרון

תיאור המיקום:
רמות השבים

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו31/03/2008
קבלת תכנית10/04/1964
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200800731/03/2008