בית מגורים פרטי - שכונת צופית

תוכנית 2/ 03/ 120/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בית מגורים פרטי - שכונת צופית
מספר: 2/ 03/ 120/ 8
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הפיכת שטח צבורי פתוח לשטח פרטי פתוח והצמדתו
לבית מס' 10.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
ישוב: אילת
שכונת צופית תחתית, וילות רסקו

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40006כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/08/1996תאריך פרסום: 08/08/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4434. עמוד: 4347. שנה עברית: התשנו .
החלטה בדיון בהפקדה19/03/1996
פרסום להפקדה ברשומות15/03/1996תאריך פרסום: 15/03/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4391. עמוד: 2329. שנה עברית: התשנו .
פרסום להפקדה בעיתונים04/02/1996תאריך פרסום בעיתון: 04/02/1996.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/01/1996
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו21/01/1996
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה21/01/1996
קבלת תכנית21/07/1993