בית מגורים קוטג' קיים מוצע

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים טר/ 10/ 165/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: בית מגורים קוטג' קיים מוצע
מספר: טר/ 10/ 165/ 4
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7765חלק10
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר08/07/2012