בית מגורים

בקשה ועדה מקומית 37/ 19430

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: בית מגורים
מספר: 37/ 19430
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שלוש קומת מגורים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילדיר חנאדיר חנאדייר חנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19430חלק37
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה200200815/05/2002