בית מגורים

בקשה ועדה מקומית 62/ 19320

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: בית מגורים
מספר: 62/ 19320
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בית מגורים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19320חלק62