בית מגורים

בקשה ועדה מקומית 60/ 19419

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: בית מגורים
מספר: 60/ 19419
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בית מגורים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילעראבהעראבהעראבה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19419חלק60