בית מגורים

בקשה ועדה מקומית 5/ 19353

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: בית מגורים
מספר: 5/ 19353
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לאשר את הבקשה בהתאם לסעיף 137

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילעראבהעראבה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19353חלק5
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6761שנוי לתקנון תכנית מתאר -עראבההיתר בניה
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להמלצות בניה200600426/07/2006