בית מס' 146/1 שכונת האשל אילת

תוכנית 2/ 03/ 135/ 65

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בית מס' 146/1 שכונת האשל אילת
מספר: 2/ 03/ 135/ 65
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד מאזור מגורים ב' לאזור מגורים א' מיוחד לשם הסדרת חדרי אכסון בתחום מבנה המגורים.
ב. קביעת שטחי הבניה המרביים:
מותר- 35% בקומה אחת,
מוצע- 40% בקומה אחת.
ג. שינוי קו בנין צדדי מערבי מ- 3.0 מ' ל- 0.0 מ'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילתהאשל

תיאור המיקום:
סמטת האשל, בית 149/1 שכונת האשל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40003חלק4382-83
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 03/ 135/ 16שכ' האשל, שינוי לתכנית שיכונים צבוריים קיימתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/04/2009תאריך פרסום: 06/04/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5939. עמוד: 3295. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים20/03/2009תאריך פרסום בעיתון: 20/03/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 19/03/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 19/03/2009. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט04/03/2009
החלטה בדיון באישור תכנית01/12/2008
פרסום להפקדה ברשומות25/09/2008תאריך פרסום: 25/09/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5852. עמוד: 4862. שנה עברית: התשסח .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר14/09/2008
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית10/09/2008
פרסום להפקדה בעיתונים07/09/2008תאריך פרסום בעיתון: 07/09/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/09/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 04/09/2008. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט31/08/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו18/08/2008
החלטה בדיון בהפקדה18/09/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף01/03/2006
קבלת תכנית29/01/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200801001/12/2008
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים94914/09/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200601018/09/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה