בית מס' 242 ג' - שכונת יעלים - אילת

תוכנית 2/ 03/ 135/ 68

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בית מס' 242 ג' - שכונת יעלים - אילת
מספר: 2/ 03/ 135/ 68
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התכנית מציעה תוספת זכויות בניה ושינוי בקווי בניין, למגרש 242 ג'- 1.

עיקרי ההוראות:
א. תוספת זכויות בניה.
ב. שינוי בקו בניין אחורי מ- 5 מ' ל- 0.
ג. שינוי בקו בניין קדמי מ- 4 מ' ל- 0.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
שכונת יעלים 242
בית מס' 1 ג'
קואורדינטה X 195025
קואורדינטה Y 386090

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40009חלק205, 228, 240
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 03/ 135/ 18שכונת יעלים, אילתשינוי
תוכנית2/ 03/ 135/ 26יעלים מגורים א'שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/11/2010תאריך פרסום: 25/11/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6163. עמוד: 1247. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים18/11/2010תאריך פרסום בעיתון: 18/11/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/11/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 18/11/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט12/10/2010
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו11/10/2010
החלטה בדיון באישור תכנית09/08/2010
פרסום להפקדה ברשומות01/06/2010תאריך פרסום: 01/06/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6093. עמוד: 3199. שנה עברית: התשע .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר16/05/2010
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית07/05/2010
פרסום להפקדה בעיתונים29/04/2010תאריך פרסום בעיתון: 29/04/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/04/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 29/04/2010. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט28/03/2010
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/03/2010
החלטה בדיון בהפקדה04/01/2010
קבלת תכנית02/12/2009
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו25/10/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף23/07/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה