בית מס' 341 - שכונת יעלים אילת

תוכנית 2/ 03/ 135/ 57

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בית מס' 341 - שכונת יעלים אילת
מספר: 2/ 03/ 135/ 57
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. יצירת מסגרת תכנונית חדשה לאזור מגורים קיים.
ב. תוספת זכויות בניה.
ג. קביעת הנחיות ומגבלות בניה.
ד. שינוי קווי בניין.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
רח' הנחושת, בנין 341, שכונת יעלים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40010חלק238
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 02/ 101בקשה למתן היתרי בניה להקמת 2 גשרים מעל נחל השחמוןכפיפות
תוכנית2/ 03/ 135/ 26יעלים מגורים א'שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/12/2008תאריך פרסום: 17/12/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5883. עמוד: 1201. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים27/11/2008תאריך פרסום בעיתון: 26/11/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/11/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 27/11/2008. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו10/11/2008
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט10/11/2008
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/04/2008
החלטה בדיון באישור תכנית25/02/2008
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית09/10/2007
פרסום להפקדה בעיתונים20/09/2007תאריך פרסום בעיתון: 17/09/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/09/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 20/09/2007. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום להפקדה ברשומות11/09/2007תאריך פרסום: 11/09/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5717. עמוד: 4377. שנה עברית: התשסז .
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט05/08/2007
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/07/2007
החלטה בדיון בהפקדה22/05/2006
קבלת תכנית12/03/2002
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה