בית נקופה אדמות חקלאיות

תוכנית משי/ 33

זיהוי ומאפיינים
סוג: רישום משבצות חקלאיות
שם: בית נקופה אדמות חקלאיות
מספר: משי/ 33
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ועדה מחוזית משותפת (ארצית)
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהבית נקופה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
29531חלק
30482חלק
30483חלק
30484חלק
34489חלק
34490חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/09/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים107330/09/2009