בית ספר "אור החיים" - אילת

תוכנית 2/ 02/ 101/ 106

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בית ספר "אור החיים" - אילת
מספר: 2/ 02/ 101/ 106
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הקמת בית ספר בשטח שיעודו שטח לבניני ציבור בתכנית המאושרת.
ב. קביעת זכויות ומגבלות בניה למבנה.
ג. קביעת הוראות בדבר בטיחות טיסה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
רח' נחשון, מזרחית לשכונת מ-6, מערבית לבי"ס אלון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40027חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 02/ 101/ 33שכ' צפון 3 - כביש עוקף ששת הימיםכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/12/2008תאריך פרסום: 04/12/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5876. עמוד: 845. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים04/12/2008תאריך פרסום בעיתון: 04/12/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/12/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 04/12/2008. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט04/11/2008
החלטה בדיון באישור תכנית04/08/2008
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית13/05/2008
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/04/2008
פרסום להפקדה ברשומות30/04/2008תאריך פרסום: 30/04/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5798. עמוד: 2914. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים10/04/2008תאריך פרסום בעיתון: 07/04/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/04/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 10/04/2008. עיתון: עיתון מקומי א.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו18/03/2008
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט18/03/2008
החלטה בדיון בהפקדה13/03/2006
קבלת תכנית26/07/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200800704/08/2008
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים88930/04/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200600413/03/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה