בית ספר "רמות חפר"

בקשה ועדה מקומית מח/ ש/ 613

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: בית ספר "רמות חפר"
מספר: מח/ ש/ 613
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית ביוב בית ספר "רמות חפר"

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרמכמרת
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
הבקשה אושרה12/02/2012
החלטה בדיון בבקשה30/11/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'201100930/11/2011
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדה מקצועית למים וביוב201100511/10/2011