בית ספר אזורי קיבוץ גת

תוכנית 6/ 03/ 113/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בית ספר אזורי קיבוץ גת
מספר: 6/ 03/ 113/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית התואמת מצב קיים בשטח על ידי
שינויים ביעודי קרקע, וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואבגת (קבוץ)

תיאור המיקום:
ישוב: גת (קבוץ)

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
34101חלק8-9, 18, 21
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/08/1995תאריך פרסום: 31/08/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4331. עמוד: 4732. שנה עברית: התשנה .
פרסום לאישור בעיתונים25/08/1995תאריך פרסום בעיתון: 25/08/1995.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו03/08/1995
החלטה בדיון באישור תכנית12/06/1995
פרסום להפקדה ברשומות16/03/1995תאריך פרסום: 16/03/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4291. עמוד: 2577. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה בעיתונים15/02/1995תאריך פרסום בעיתון: 15/02/1995.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/02/1995
החלטה בדיון בהפקדה16/01/1995
קבלת תכנית04/10/1994