בית ספר בישוב ניצן

תוכנית 6/ 02/ 291/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בית ספר בישוב ניצן
מספר: 6/ 02/ 291/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעודי קרקע משטח חקלאי למבנים ומוסדות ציבור לחינוך ולדרך.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעודי קרקע משטח חקלאי לשטח למבני ציבור לחינוך ולדרך.
ב. קביעת תכליות, שימושים, זכויות ומגבלות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלוןניצן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2783חלק2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 03/ 291הרחבת הישוב ניצןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה14/05/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף01/03/2007
קבלת תכנית10/01/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200700414/05/2007