בית ספר בכפר דחי

תוכנית ג/ 11894

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בית ספר בכפר דחי
מספר: ג/ 11894
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד שטח מאזור בניה רגיל לאזור למבנה ציבור.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחיבוסתן אל מארג'דחי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17235חלק4
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 474דרך לחוף הים בדרום קיסריהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה בעיתונים15/02/2008תאריך פרסום בעיתון: 13/02/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/02/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 15/02/2008. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום תכנית לדחייה ברשומות06/07/2004תאריך פרסום: 06/07/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5311. עמוד: 3326. שנה עברית: התשסד .
החלטה בדיון באישור תכנית18/05/2004
פרסום לאישור ברשומות28/11/2001תאריך פרסום: 28/11/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5036. עמוד: 639. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים23/11/2001תאריך פרסום בעיתון: 23/11/2001. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 22/11/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/11/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו29/10/2001
החלטה בדיון בהתנגדויות06/08/2001
פרסום להפקדה ברשומות03/05/2001תאריך פרסום: 03/05/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4983. עמוד: 2568. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים30/03/2001תאריך פרסום בעיתון: 30/03/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/03/2001. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 30/03/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/03/2001
החלטה בדיון בהפקדה22/11/2000
קבלת תכנית27/04/2000
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200401118/05/2004