בית ספר דריג'את

תוכנית 28/ מק/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בית ספר דריג'את
מספר: 28/ מק/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ביטול קטעים מדרכים מס' 2, 12, 19 וקביעת תוואים חלופיים,
תיקון תוואי דרך מס' 14
ושינוי גבולות תאי שטח הנכללים בתכנית: ביעוד מגורים א'
עם הנחיות מיוחדות, שטח לתכנון בעתיד, מסחר ומשרדים,
מבנים ומוסדות ציבור שטח ציבורי פתוח וחניונים לרכב.

עיקרי ההוראות:
טבלת זכויות והוראות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאבו בסמהאבו בסמהדרג'יאת

תיאור המיקום:
מקום התכנית:
גושים / חלקות:
גוש: 100020/2 חלקי חלקות: 1

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100007חלק
100019חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית28/ 02/ 110ישוב דריג'אתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר12/10/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום200803012/10/2008