בית ספר יסודי - אופקים

תוכנית 23/ 03/ 102/ 15

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בית ספר יסודי - אופקים
מספר: 23/ 03/ 102/ 15
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת אזור לשטח לבנייני ציבור ותיחומו
לצרכי הקמת בית ספר יזסודי במקום שטח לתכנון מחדש.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקים
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית24/06/1968
פרסום להפקדה ברשומות16/11/1967תאריך פרסום: 16/11/1967. מס' ילקוט פרסומים: 1409. עמוד: 293. שנה עברית: התשכח .
פרסום להפקדה בעיתונים05/11/1967תאריך פרסום בעיתון: 05/11/1967. תאריך פרסום בעיתון: 05/11/1967.
החלטה בדיון בהפקדה21/09/1967
קבלת תכנית28/07/1967