בית ספר לטבע

תוכנית תא/ 3681

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בית ספר לטבע
מספר: תא/ 3681
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
השטח בתחום התכנית כולל את שטח ומבני ביה"ס לטבע ואת המתחם הנמצא בשימוש בית הספר לטבע הממוקם בקדמה וצפונית למבנה בית הספר. בתחום התכנית נמצאת הדרך המשמשת כדרך הגישה - והכניסה לבית הספר ולמתחמי הגן הבוטני והגן הזיאולוגי.
המתחם המתוכנן כולל את הכניסה בפועל מרח' הרצל לתחום בית הספר, דרך הגישה ושטחים פנויים המשמשים בעיקרם לחניה.
המתחם הנמצא מערבית לרח' הרצל עד למבנה ביה"ס ריק ופנוי ממבנים. הוא כולל את דרך הגישה לבית הספר ולמתקנים האחרים המובילה מהכניסה ברחוב הרצל אל תחום בית הספר. דרך הגישה כיום העולה מעלה הרכס צרה ואינה בטיחותית ובפועל אין הפרדה בין התוואי המיועד עבור הולכי הרגל והרכב העולה בה. בסמוך לדרך זו נמצאים משטחי עפר המיועדים בעיקרם לחניה לבאי בית הספר ולמשתמשי המתקנים האחרים.
במסגרת פעילות בית הספר לטבע נדרש אולם ספורט המוצע בתכנית זו ושימושים עתידיים נוספים. מתחם בית הספר נמצא הן ביעוד לבנייני ציבור והן ביעוד שטח ציבורי פתוח.
קיים צורך בהתאמת יעודי הקרקע במתחם לשימושיהם.
מטרת התכנית המוצעת לקבוע את יעוד המתחם המבוקש לשב"צ.
קביעת המתחם ביעוד בנייני צבור תאפשר ככלל את פיתוחו העתידי של בית הספר ובתוך זה מתן אפשרות להקמת אולם ספורט צפונית לבית הספר שישמש לרווחת ילדי בית הספר והסביבה ושימושים אחרים.
השינוי המבוקש יאפשר מימוש תכנון מערך התנועה והחניה המוצע בתכנית תוך הסדרת הפיתוח במגרש ביה"ס הכולל את הכניסה לביה"ס, פיתוח מסלול הליכה להולכי רגל הנפרד מתוואי נסיעת כלי הרכב והחניה.
התכנית מציעה מיקום לאולם הספורט בקרבת בית הספר תוך מתן פתרונות הולמים לגישת הילדים בין בית הספר לאולם ולשטחים אחרים בתחום ביה"ס, כאשר קיימת הפרדה תפקודית בין הולכי הרגל והתנועה המוטורית המגיעה לבית הספר או לחלופין לפעילות אולם הספורט או מתקני הטבע וזאת תוך מתן פתרונות בטיחות מיטביים.
ייעוד המתחם המבוקש לשב"צ לבית ספר לטבע.

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד ממגרש ציבורי פתוח לשטח למבנים ומוסדות ציבור.
קביעת זכויות והוראות בניה.
קביעת תכליות ושימושים בשטח לבנייני ציבור.
שינוי יעוד מאזור לבנינים ציבוריים לשטח ציבורי פתוח.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוהרצל

תיאור המיקום:
דרום ת"א, מזרחית לרח' הרצל בסמוך למתחם הכנסיה הרוסית.
ישוב: תל אביב - יפו.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6969חלק5-8, 10-20, 22-25, 27, 123-1241-4, 9, 21, 28, 122
7062חלק162
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתא/ 222תכנית מס' 222שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה בעיתונים05/06/2009תאריך פרסום בעיתון: 04/06/2009. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 04/06/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/06/2009. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום תכנית לדחייה ברשומות03/06/2009תאריך פרסום: 03/06/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5960. עמוד: 4176. שנה עברית: התשסט .
פרסום הודעה בדבר דחיית תכנית באתר האינטרנט30/04/2009
החלטה בדיון בהתנגדויות15/12/2008
הוגשו התנגדויות28/10/2008
פרסום נוסח ההפקדה על גבי שלט בתחום התכנית02/09/2008
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2008
פרסום להפקדה ברשומות26/06/2008תאריך פרסום: 26/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5824. עמוד: 3636. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים02/06/2008תאריך פרסום בעיתון: 02/06/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/05/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 30/05/2008. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט12/05/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/04/2008
החלטה בדיון בהפקדה14/05/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף06/05/2007
קבלת תכנית18/03/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה בדבר דחיית תכנית