בית ספר לפזורה הבדואית בפריפריה של ירוחם

תוכנית 26/ 02/ 107/ 30

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בית ספר לפזורה הבדואית בפריפריה של ירוחם
מספר: 26/ 02/ 107/ 30
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת מבנים ומוסדות ציבור לחינוך בפריפריה של ירוחם.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםירוחםירוחם
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39073חלק2
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה10/01/2011
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף13/07/2006
קבלת תכנית22/06/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201100110/01/2011