בית ספר מורשה ובית ספר הגבעה

תוכנית 23/ 03/ 102/ 128

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בית ספר מורשה ובית ספר הגבעה
מספר: 23/ 03/ 102/ 128
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לשטח לבנייני ציבור ולאזור מגורים א'
ע"י שינוי ביעוד הקרקע, איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים,
שינוי בקוי בנין וקביעת זכויות, הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקים

תיאור המיקום:
רחוב יהודה הלוי (בי"ס מורשה) רחוב גולומב (בי"ס הגבעה)

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39552חלק47-48, 60, 66
39553חלק62
39556חלק3279
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית23/ 03/ 102/ 111שינוי לתכנית מפורטת - הקמת בית אבות -רח' קיבוץ גלויות.שינוי
תוכנית23/ 03/ 102/ 87שטח למוסד סיעודי ובית אבות - אופקיםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים05/03/2004תאריך פרסום בעיתון: 01/03/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 01/03/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 05/03/2004. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות18/02/2004תאריך פרסום: 18/02/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5273. עמוד: 1928. שנה עברית: התשסד .
החלטה בדיון באישור תכנית01/12/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/10/2003
פרסום להפקדה ברשומות01/10/2003תאריך פרסום: 01/10/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5228. עמוד: 22. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים11/09/2003תאריך פרסום בעיתון: 10/09/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/09/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/09/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו03/08/2003
החלטה בדיון בהפקדה03/03/2003
קבלת תכנית21/07/2002