בית ספר מיוחד ודרך גישה - אופקים

תוכנית 23/ 03/ 102/ 14

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בית ספר מיוחד ודרך גישה - אופקים
מספר: 23/ 03/ 102/ 14
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד שטח למוסד ציבורי ודרכים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39553חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית13/03/1978
פרסום להפקדה ברשומות19/09/1977תאריך פרסום: 19/09/1977. מס' ילקוט פרסומים: 2368. עמוד: 10. שנה עברית: התשלח .
פרסום להפקדה בעיתונים25/07/1977תאריך פרסום בעיתון: 25/07/1977. תאריך פרסום בעיתון: 25/07/1977. תאריך פרסום בעיתון: 25/07/1977.
החלטה בדיון בהפקדה30/05/1977
קבלת תכנית25/05/1977