בית ספר מיוחד

תוכנית ת/ 5/ 12/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בית ספר מיוחד
מספר: ת/ 5/ 12/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד שטחים לבניני ציבור ושטח ציבורי פתוח - (בית ספר מיוחד).

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקים

תיאור המיקום:
אפקים

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לביטול אישור ברשומות24/02/1972תאריך פרסום: 24/02/1972. מס' ילקוט פרסומים: 1807. שנה עברית: התשלב .
פרסום לאישור ברשומות03/07/1969תאריך פרסום: 03/07/1969. מס' ילקוט פרסומים: 1535. שנה עברית: התשכט .