בית ספר מקיף לבנים - נתיבות

תוכנית 22/ 02/ 101/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בית ספר מקיף לבנים - נתיבות
מספר: 22/ 02/ 101/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד שטח לבנייני ציבור.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39571כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה בעיתונים11/10/1983תאריך פרסום בעיתון: 11/10/1983. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 11/10/1983. תאריך פרסום בעיתון: 11/10/1983.
פרסום להפקדה ברשומות22/05/1977תאריך פרסום: 22/05/1977. מס' ילקוט פרסומים: 2322. עמוד: 1415. שנה עברית: התשלז .
החלטה בדיון בהפקדה29/11/1976
קבלת תכנית01/11/1976