בית ספר עירוני א' תקן חניה 0

ישות כללית 3661/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: פטור מתקן חניה
שם: בית ספר עירוני א' תקן חניה 0
מספר: 3661/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לאישור תקן חניה 0 עבור אולם ספורט בית ספר עירוני א'.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפושפרינצק
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7100חלק4
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'6607/10/2008