בית ספר צין מדרשת בן גוריון

תוכנית 20/ מק/ 3037

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בית ספר צין מדרשת בן גוריון
מספר: 20/ מק/ 3037
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בקו בניין ובגובה סככה לספורט במגרש המיועד למבנים ומוסודת ציבור.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי קוי בניין עפ'''י סעיף 62 א (א) (4).
2. שינוי בהוראות לפי תכנית בדבר בינוי או עיצוב אדריכליים עפ''י סעיף 62 א (א) (5).

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםרמת נגברמת נגבמדרשת בן גוריון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39023חלק10
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית20/ 02/ 120/ 9תכנית מפ' - למכון לחקר המדברשינוי
תוכנית20/ 02/ 120/ 2שדה בוקרשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר10/10/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום201102629/08/2011