בית ספר שדה - מירון, שינוי למתאר

תוכנית ג/ 10329

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בית ספר שדה - מירון, שינוי למתאר
מספר: ג/ 10329
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. תכנית מפורטת עפ"י תכנית מתאר ג / 400 - משטח מרכ
ז הדרכה ואדמינסטרציה לשטח בית ספר שדה, דרכים וחניו
ת.ב. קביעת הוראות והגבלות לפתוח שטח התכנית ולמתן
היתרי בניה בשטח התכנית.
ג. תחום שטח עבור בית ספר שדה מירון.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמרום הגלילמרום הגלילמירון

תיאור המיקום:
ישוב: מירון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
14163חלק15
14216חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה29/05/2002
קבלת תכנית08/10/1997
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200200429/05/2002