בית ספר שדה -גליל מערבי

תוכנית ג/ 1861

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בית ספר שדה -גליל מערבי
מספר: ג/ 1861
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקצאת שטח להקמת בית ספר שדה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשר

תיאור המיקום:
ישוב: תתת ???

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18189חלק2, 13, 93, 117
18289חלק4, 15-16, 38-391, 7, 21, 24
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים לאישור-התנאים לא מולאו04/01/2009
החלטה בדיון באישור תכנית23/08/1976
פרסום להפקדה ברשומות29/04/1976תאריך פרסום: 29/04/1976. מס' ילקוט פרסומים: 2216. עמוד: 1694. שנה עברית: התשלו .
החלטה בדיון בהפקדה02/09/1974
קבלת תכנית13/08/1973
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200300317/03/2003