בית ספר תיכון בנים - נתיבות

תוכנית 22/ 02/ 101/ 19

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בית ספר תיכון בנים - נתיבות
מספר: 22/ 02/ 101/ 19
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד קרקע משטח למוסד לשטח בניני ציבור.
ב. אחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
ג. קביעת זכויות, הנחיות ומגבלות בניה.
ד. חיבור לדרך סטטוטורית קיימת.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות
דרוםשמעוניםשדות נגב

תיאור המיקום:
קואורדינטה מערב מזרח - 293,200
קואורדינטה צפון דרום - 161,500

גושים וחלקות:
גוש 39578 חלקה 60 בשלמות. חלקות 38,56, 59, 61, 49 - ח"ח
גוש 39573 חלקה 56 ח"ח
גוש 100276/1 חלקה 8 ח"ח
גוש 100279 בהסדר ע"פ רישום ישן עזתה גוש 6 חלקה 17, ספר 1 נתיבות דף 88

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית22/ 02/ 101/ אתכנית מתאר נתיבותשינוי
תוכנית22/ 03/ 105/ 1שינוי יעוד מדרך ואזור מגורים למבנה ציבור - ישיבת הנגב - נתיבותשינוי
תוכנית22/ 03/ 118ישיבת "כוללים" - נתיבותשינוי
תוכנית7/ 03/ 214/ 2קרית החינוך עזתהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/01/2009תאריך פרסום: 08/01/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5897. עמוד: 1640. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים12/12/2008תאריך פרסום בעיתון: 10/12/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 10/12/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 12/12/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו01/07/2008
החלטה בדיון באישור תכנית26/05/2008
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר31/03/2008
פרסום להפקדה ברשומות10/03/2008תאריך פרסום: 10/03/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5784. עמוד: 2227. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים14/02/2008תאריך פרסום בעיתון: 10/02/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 10/02/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 14/02/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו27/01/2008
החלטה בדיון בהפקדה19/06/2006
קבלת תכנית29/01/2006
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה