בית עזרא

תוכנית 8/ 03/ 113/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בית עזרא
מספר: 8/ 03/ 113/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי ייעוד חלק מחלקה 18 מ"אזור לבניני ציבור" ל"אזור מגורים בישוב חקלאי" וצרופה לחלקה 2.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהבית עזרא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2522חלק18
2524חלק2
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית15/05/1978
פרסום להפקדה ברשומות16/03/1978תאריך פרסום: 16/03/1978. מס' ילקוט פרסומים: 2421. עמוד: 1375. שנה עברית: התשלח .
פרסום להפקדה בעיתונים22/02/1978תאריך פרסום בעיתון: 22/02/1978. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 22/02/1978. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/02/1978. עיתון: עיתון יומי א.
החלטה בדיון בהפקדה26/12/1977
קבלת תכנית26/11/1977