בית עלמין "תל רגב".

תוכנית זב/ 68/ ד

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בית עלמין "תל רגב".
מספר: זב/ 68/ ד
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- קביעת ייעודי הקרקע בתחום אזור הכניסה הראשית
לבתי העלמין והכבישים הראשיים המובילים לבתי
העלמין.
- קביעת תכנון מפורט של הכניסה הראשית לאתר בתי
העלמין. דהיינו קביעת דרכים, חניות, מבנים להפעלת
בית העלמין, מבני שרות, כיכרות, שטחי גינון, קירות
תומכים וכו'.
- קביעת תכנון מפורט של אתר בתי העלמין של קרית
מוצקין, קרית ים, קרית ביאליק, זבולון, רכסים דהיינו
קביעת שטחי הקבורה, דרכים, שבילים להולכי רגל,
חניות, מבנים להפעלת בית העלמין ושטחי גינון.
- קביעת הוראות למערכת הניקוז, מערכת אספקת המים
ומתקני תברואה הדרושים לתפעול תקין של בית העלמין.
- קביעת הנחיות בנוגע לחניה, בתחום התכנית עפ"י התקן.
- קביעת עקרונות ניהול האתר.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהזבולוןזבולון

תיאור המיקום:
צפונית מזרחית לכפר אבטין.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10380חלק53
10384חלק5-6
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתזב/ 68בית העלמין היהודי החדש לחיפה בתל רגב .שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות03/11/2005תאריך פרסום: 03/11/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5452. עמוד: 226. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים16/09/2005תאריך פרסום בעיתון: 14/09/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/09/2005. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 16/09/2005. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה16/08/2005
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו21/07/2005
החלטה בדיון באישור תכנית25/01/2005
החלטה בדיון בוולק"ח02/08/2004
החלטה בדיון במועצה הארצית15/06/2004
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר31/07/2003
פרסום להפקדה ברשומות26/06/2003תאריך פרסום: 26/06/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5198. עמוד: 2879. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים13/06/2003תאריך פרסום בעיתון: 12/06/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 13/06/2003. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 13/06/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/04/2003
החלטה בדיון בהפקדה05/12/2001
קבלת תכנית15/02/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים55116/08/2005
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה200500225/01/2005
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה200402328/12/2004
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א'200401713/10/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים48202/08/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים23715/06/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה לגנים לאומיים ושמורות טבע11227/05/2004
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח18216/02/2004
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות א'200301524/09/2003
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'200301517/09/2003
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים32031/07/2003