בית עלמין אזורי "עמק-לוד".

תוכנית על/ 391/ 25/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בית עלמין אזורי "עמק-לוד".
מספר: על/ 391/ 25/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת שטח בית עלמין קיים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק לודעמק לודאחיעזר

תיאור המיקום:
ישוב: אחיעזר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4980חלק3-46
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמשמ/ 62גזשינוי
תוכניתתמא/ 3תכנית מתאר ארצית לדרכיםאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום ביטול דחיית תכנית ברשומות25/09/2008תאריך פרסום: 25/09/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5852. עמוד: 4855. שנה עברית: התשסח .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים לא מולאו01/09/2007
החלטה בדיון באישור תכנית06/08/2003
פרסום להפקדה בעיתונים10/01/2003תאריך פרסום בעיתון: 07/01/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/01/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 10/01/2003. עיתון: עיתון מקומי.
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר28/04/2002
פרסום להפקדה ברשומות11/04/2002תאריך פרסום: 11/04/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5066. עמוד: 2008. שנה עברית: התשסב .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/01/2002
החלטה בדיון בהפקדה12/01/1999
קבלת תכנית15/10/1998