בית עלמין במושב עובדים קדרון

תוכנית בר/ 316/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בית עלמין במושב עובדים קדרון
מספר: בר/ 316/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לבית קברות יהודה, כולל הקמת בית- טהרה, שרותים סככה וכו...

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרקדרון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4589חלק31-33
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/11/1963תאריך פרסום: 28/11/1963. מס' ילקוט פרסומים: 1052. שנה עברית: התשכד .
פרסום להפקדה ברשומות12/10/1961תאריך פרסום: 12/10/1961. מס' ילקוט פרסומים: 881. שנה עברית: התשכב .
קבלת תכנית12/10/1961