בית עלמין במרכז פתחת שלום

תוכנית 7/ 02/ 255/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בית עלמין במרכז פתחת שלום
מספר: 7/ 02/ 255/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקצאת שטח לבית העלמין על ידי שינויים ביעודי קרקע
וקביעת הנחיות והגבלות בניה. על ידי איחוד וחלוקת
מגרשים בהסכמת בעלים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכול

תיאור המיקום:
מרכז פתחת שלום

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100303חלק3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 255ישוב פתחת שלוםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/05/2001תאריך פרסום: 24/05/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4989. עמוד: 2848. שנה עברית: התשסא .
פרסום לאישור בעיתונים17/05/2001תאריך פרסום בעיתון: 15/02/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 17/05/2001. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 17/05/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו29/04/2001
החלטה בדיון באישור תכנית28/03/2001
פרסום להפקדה ברשומות08/02/2001תאריך פרסום: 08/02/2001. מס' ילקוט פרסומים: 4958. עמוד: 1555. שנה עברית: התשסא .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/01/2001
פרסום להפקדה בעיתונים11/01/2001תאריך פרסום בעיתון: 09/01/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 09/01/2001. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 11/01/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/12/2000
החלטה בדיון בהפקדה04/09/2000
קבלת תכנית24/12/1995