בית עלמין בשמרת

תוכנית ג/ 1936

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בית עלמין בשמרת
מספר: ג/ 1936
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד השטח לבית עלמין

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרשמרת

תיאור המיקום:
ישוב: שמרת

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18131חלק58
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/12/1975תאריך פרסום: 25/12/1975. מס' ילקוט פרסומים: 2178. עמוד: 803. שנה עברית: התשלו .
החלטה בדיון באישור תכנית21/07/1975
פרסום להפקדה בעיתונים13/03/1975תאריך פרסום בעיתון: 13/03/1975.
פרסום להפקדה ברשומות02/03/1975תאריך פרסום: 02/03/1975. מס' ילקוט פרסומים: 2093. עמוד: 1220. שנה עברית: התשלה .
החלטה בדיון בהפקדה15/04/1974
קבלת תכנית09/01/1974