בית עלמין גבעת ברנר

תוכנית בר/ 24

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בית עלמין גבעת ברנר
מספר: בר/ 24
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בית עלמין גבעת ברנר

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרגבעת ברנר

תיאור המיקום:
קיבוץ גבעת ברנר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3585חלק4
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/05/1962תאריך פרסום: 31/05/1962. מס' ילקוט פרסומים: 934. שנה עברית: התשכב .
פרסום להפקדה ברשומות02/11/1961תאריך פרסום: 02/11/1961. מס' ילקוט פרסומים: 885. שנה עברית: התשכב .
קבלת תכנית02/11/1961