בית עלמין יהודי אזורי, חוסן

תוכנית ג/ 15334

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בית עלמין יהודי אזורי, חוסן
מספר: ג/ 15334
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- שינוי ייעוד משטח חקלאי ויער נטע אדם לבין עלמין
- קביעת הוראות בניה.
- קביעת מערכת דרכים

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה הגלילמעלה יוסףחוסן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19897חלק2
19907חלק3, 19-20, 25
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה21/08/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף06/08/2005
קבלת תכנית10/03/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות ונושאים עקרוניים כלל מחוזיים200800421/08/2008
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לנוף הגליל200600109/01/2006