בית עלמין יחיעם

תוכנית ג/ 1938

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: בית עלמין יחיעם
מספר: ג/ 1938
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לשנות את יעוד החקלאי של שטח וליעד אותו עבור בית
עלמין.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשריחיעם

תיאור המיקום:
ישוב: יחיעם

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18959חלק5
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו04/01/2009
החלטה בדיון בהפקדה15/04/1974
קבלת תכנית09/01/1974