בית עלמין לבסמת טבעון, שינוי למתאר

תוכנית ג/ 10862

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בית עלמין לבסמת טבעון, שינוי למתאר
מספר: ג/ 10862
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. מתן לגיטימציה לחלקת קבורה (מוסלמית) קיימת.
ב. הסדרת והקצאת תכליות לשרותי קבורה לעדה המוסלמית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםבסמת טבעוןבסמת טבעון

תיאור המיקום:
ישוב: בסמת טבעון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12182חלק3, 6
12323חלק8
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית10/08/1998