בית עלמין נוצרי

תוכנית 5/ 02/ 102/ 200

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: בית עלמין נוצרי
מספר: 5/ 02/ 102/ 200
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת בית עלמין נוצרי.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעוד של קרקע חקלאית לבית קברות ושטח ציבורי פתוח.
2. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת הבעלים.
3. קביעת זכויות בניה במגרש בהיקף של % 1 שטחים עיקריים ושטחי שרות.
4. קביעת מספר קומות - 2 קומות.
5. הנחיות לעיצוב אדריכלי.
6. קביעת זכות חניה בשטח ציבורי פתוח.
7. קביעת תנאים למתן היתר בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר שבעבאר שבע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100257חלק7
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית27/06/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201200123/01/2012
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201100328/02/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201001318/10/2010